فرم ثبت نام جشنواره حماسه تا حماسه

لطفا مشخصات خود را کامل کنید (بخشهای ستاره دار ضروری هستند)
 • 0
 • نام*نام
  1
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی
  2
 • کد ملی*
  3
 • شماره دانشجویی / کداستادی / کد پرسنلی*
  4
 • شماره تلفن همراه*
  5
 • آدرس ایمیل*
  6
 • نوع همکاری با واحد*فقط یکی انتخاب کنید
  عضو هیات عملی
  استاد حق التدریس
  کارمند
  دانشجو
  7
 • نوع شبکه اجتماعی جهت شرکت در جشنواره*گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
  8
 • آدرس شبکه اجتماعی*نام کامل
  9