اطلاعیه ستادشاهدوایثارگران درخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدودکتری

۰۳ آذر ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۳ کد : ۱۱۳ اطلاعیه های دانشجویان
تعداد بازدید:۸۴۶۷

    به اطلاع دانشجویان شاهدوایثارگرمقطع کارشناسی ارشد می رساند که هرچه سریعتر حداکثر تا تاریخ 15 آذرماه 95 نسبت به اخذ ویا تمدیدپایان نامه وثبت آن درسیستم آموزش ازطریق گروه آموزشی مربوطه اقدام نمایند.بدیهی است عدم اقدام وپی گیری دراین زمینه توسط دانشجو به منزله عدم انتخاب واحد منظور گردیده ودرنتیجه هیچگونه تعهد بنیاد درشهریه دانشجو لحاظ نخواهد شد وستادشاهدوایثارگردانشگاه ،مسئولیتی دراین زمینه ندارد. فقط دانشجویان رشته های  فنی ومهندسی از 5 ترم تعهد بنیادشهید وامورایثارگران (فقط تمدید پایان نامه )برخوردارهستند وسایر رشته ها  مشمول 4 ترم پرداخت شهریه از سوی بنیادشهید وامورایثارگران می باشند.

 همچنین دانشجویان مقطع دکتری نیز هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکل آموزشی ازجمله ثبت امتحان جامع وسایر امورمربوط به انتخاب واحد حداکثر تاتاریخ 15 آذرماه اقدام نمایند .بدیهی است درصورت عدم اقدام دراین زمینه ، مسئولیت آن برعهده خود دانشجو بوده وستادشاهد وایثارگردانشگاه ، مسئولیتی درخصوص تعهد مالی بنیاد نخواهد داشت.  

              مدیریت ستادشاهدوایثارگر واحد ورامین ـ پیشوا وقرچک     تلفن دفتر : 36735467


( ۱ )

نظر شما :