لیست رشته های کارشناسی ارشد واحد ورامین-پیشوا

۱۶ تیر ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۱ کد : ۳۸۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۲۴۲

لیست رشته های کارشناسی ارشد واحد ورامین-پیشوا:

زبان و ادبیات فارسی-زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی -مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش -فیزیولوژی ورزشی تغذیه ورزشی -فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی - جامعه‌شناسی - فقه و مبانی حقوق اسلامی -برنامه ریزی درسی -مدیریت آموزشی -مترجم زبان انگلیسی -حقوق جزا و جرم شناسی -حقوق  خصوصی -حقوق عمومی -حقوق تجارت بین الملل - حقوق بین الملل - حقوق ثبت اسناد  واملاک -باستان شناسی تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر -روانشناسی عمومی  -حسابداری -مدیریت مالی -مدیریت بازرگانی بازاریابی -محیط زیست مدیریت محیط زیست -مدیریت کسب وکار عملیات و زنجیره تامین -مدیریت  کسب و کار سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات –شیمی، شیمی تجزیه –شیمی، شیمی معدنی –شیمی، شیمی فیزیک -فیتوشیمی -نانوشیمی –شیمی، شیمی دارویی –فیزیک، فیزیک ماده چگال -ژنتیک -بیوفیزیک -بیوشیمی -زیست شناسی سلولی و مولکولی -زیست فناوری میکروبی -زیست جانوری  بیوسیستماتیک -زیست جانوری فیزیولوژی -مهندسی عمران سازه -مهندسی مکانیک طراحی کاربردی -مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار -اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان  زراعی -اگرواکولوژی -ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست - علوم دامی ،تغذیه دام - علوم دامی، مدیریت دامپروری -علوم دامی، ژنتیک و اصلاح دام و طیور - علوم دامی، فیزیولوژی دام و طیور- علوم و مهندسی صنایع غذایی، فناوری مواد غذایی -علوم و مهندسی صنایع غذایی، زیست فناوری مواد غذایی -حشره شناسی کشاورزی -مهندسی  معماری  -مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی - میکروبیولوژی میکروبهای بیماری زا -بیماری شناسی گیاهی - ریاضی کاربردی بهینه سازی -زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی

 

داوطلبان محترم می توانند  با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی ذیل برای ثبت کد رشته محل های انتخابی اقدام کنند..
www.azmoon.org


۱۰ رای

نظر شما :