بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه ۳ نویسنده معاصر

۲۳ دی ۱۳۹۹ | ۰۷:۵۸ کد : ۶۹۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۸۳

دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا و قرچک در رساله دکتری خود به بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه ۳ نویسنده معاصر بر اساس نظریه آیلین بالدشویلر پرداخت.

مونا آرام‌فر دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا و قرچک اواخر آذر امسال از رساله دکتری خود در رشته زبان و ادبیات فارسی - گرایش غنایی با عنوان «بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه غسان کنفانی، بیژن نجدی و حسین سناپور بر اساس پنج اصل آیلین بالدشویلر» با راهنمایی اشرف چگینی و مشاوره محمدعلی شفاهی دفاع کرد.

این تحقیق و پژوهش برای نخستین بار از نظریه آیلین بالدشویلر پدیدآورنده ادبیات غنایی روی داستان‌های سه نویسنده معاصر بررسی و تحقیق شده و از این تز دکتری سه مقاله علمی پژوهشی، وزارتین به چاپ رسیده است.

آرام‌فر در تشریح چکیده رساله دکتری خود در رشته زبان و ادبیات فارسی - گرایش غنایی با عنوان «بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه غسان کنفانی، بیژن نجدی و حسین سناپور بر اساس پنج اصل آیلین بالدشویلر» به خبرنگار خبرگزاری آنا اظهار کرد: داستان کوتاه تبلور اندیشه نویسنده برای دستیابی به عدالت و رسیدن به آزادی و نیل به آرزوهای دست‌یافتنی و دست‌نیافتنی است و به این دلیل نویسنده ساختاری از بیان دغدغه‌های فردی و اجتماعی را می‌آفریند.

دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا و قرچک در رشته زبان و ادبیات فارسی خاطرنشان کرد: مطالعه و پژوهش درباره دغدغه‌های فردی و اجتماعی حائز اهمیت است؛ چراکه بستری برای دریافت مکنونات قلبی و اندیشه نویسنده برای رسیدن به جریان‌های فکری و اجتماعی جامعه به وجود می‌آورد.

وی یادآور شد: در این رساله با عنوان «بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه غسان کنفانی، بیژن نجدی و حسین سناپور بر اساس پنج اصل آیلین بالدشویلر» (زمان‌پریشی، ذهن‌گرایی، عاطفه و خیال، پایان باز و نماد) آثار برگزیده از سه نویسنده ایران و عرب از منظر نظریه‌پرداز آمریکایی تحلیل و مقایسه شده است.

آرام‌فر گفت: بنا به نظر آیلین بالدشویلر ذهن و دنیای درون شخصیت‌ها در داستان‌های کوتاه غنایی بسیار برجسته می‌شود و پیرنگ کمترین اهمیت را می‌یابد به عبارتی هدف نویسنده در داستان کوتاه غنایی به دست آوردن تصویری بلاواسطه از افکار و احساسات شخصیت اصلی داستان است.

به گفته دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا و قرچک در رشته زبان و ادبیات فارسی از مهم‌ترین دستاوردهای رساله علاوه بر پی‌بردن به وجوه مشترک سه نویسنده معاصر بر اساس اصول پنج‌گانه بالدشویلر، وجوه تمایز قلم این نویسندگان است.

نسخه خطی شرح قصیده ترسائیه خاقانی عنوان پایان‌نامه دوره کارشناسی دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا و قرچک در رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش غنایی است و به عنوان پایان‌نامه برگزیده انتخاب شده و از آن یک کتاب و مقاله به چاپ رسیده است.


( ۱ )

نظر شما :