اخبار دانشگاه

تربیت نیروی متعهد و مجهز به دانش روز دنیا در دانشکده علوم پزشکی ورامین

تربیت نیروی متعهد و مجهز به دانش روز دنیا در دانشکده علوم پزشکی ورامین

دانشکده علوم پزشکی ورامین با ایجاد دانشکده ای پیشرو در زمینه آموزش، پژ‍وهش و تربیت نیروی انسانی متعهد پرستاری و مامایی بر اساس الگوی اسلامی ایرانی و همچنین با بهره گیری ازظرفیت ها و امکانات موجود، موجبات تعالی و رشد علمی دانش آموختگان و در نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه را فراهم می نماید.

ادامه مطلب