کارکنان

لیست کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا و قرچک

حوزه

نام

نام خانوادگی

اداری

اسماعیل

خالقی

اداری

مریم

ثابت  قدم

اداری

محمد

شیرکوند

اداری

رضا

محمدی

اداری

زهره

کاویان  جهرمی

اداری

یعقوب

اسماعیل  پور

اداری

سکینه

هداوندخانی

اداری

علی

جوادیها

اداری

عباس

سیفی

اداری

احمد

سربازمیاب

اداری

معصومه

حسن زاده دستکوهی

اداری

مریم

قرچائی

اداری - ترابری

احمد

نوعپرور

اداری - ترابری

محسن

النچری

اداری - ترابری

حمیدرضا

مهابادی

اداری - ترابری

مصطفی

اردستانی

اداری - ترابری

حمید

رزم  فر

اداری - ترابری

اصغر

خانی

اداری - ترابری

محمد حسین

کاوه  حداد

اداری - خدمات

جعفر

اشرفی

اداری - خدمات

حکمت  الله

عیدی

اداری - خدمات

علیرضا

سالاری نژاد

اداری - خدمات

فاطمه

زنجانی

اداری - خدمات

قوچعلی

کریم  پور

اداری - خدمات

زهرا

نورانی

اداری - خدمات

گلعذار

خوش آبی

اداری - خدمات

اقدس

خوش  آبی

اداری - خدمات

عباس

تاجیک  زارعی

اداری - خدمات

حبیب

نظری دهنوی

اداری - خدمات

مصطفی

شاهسون  قشلاقی

اداری - خدمات

صالح

بابائی

اداری - خدمات

علی  اکبر

فرجی

اداری - خدمات

محمد حسین

کاهانی

اداری - خدمات

امیر

اردستانی

اداری - خدمات

جواد

ولایتی

اداری - خدمات

اکبر

دهقان نیری

اداری - خدمات

فاطمه

خانی گل عباس

اداری - خدمات

سیدعلیرضا

ضامنی ناصر آباد

اداری - خدمات

نصراله

مرادخانی

اداری - خدمات

حسین

تاجیک خاوه

اداری - خدمات

حسین

هداوند

اداری - فضای سبز

حسن

دل  خاک

اداری - فضای سبز

کاظم

رضایی

اداری - فضای سبز

حسن

خدامی  سینی

اداری - فضای سبز

محمد

محبوبی فر

اداری - فضای سبز

حسن

عبدالمالکی

اداری - فضای سبز

حسن

تاجیک فرد

اداری - فضای سبز

محمد علی

نوروزی جعفری

اداری - فضای سبز

روح اله

نوری

اداری - فضای سبز

قاسم

عرب احمدی

اداری - مزارع

جلیل

بابائی

اداری - مزارع

فریدون

بوربوراژدری

اداری - مزارع

مصطفی

مهور جعفری

اداری - مزارع

حسن

شیخ  امیرلو

اداری - مزارع

ابوالقاسم

فرامرزی دوزینی

اداری - مزارع

محمدحسن

احمدی

اداری - مزارع

سیاوش

شامیرزایی

اداری - مزارع

محمد

مرادی جعفری

اداری - مزارع

علی

رمضان زاده تلخ آبی

امور اقتصادی و دانش بنیان

نادر

ارجمندپور

امور اقتصادی و دانش بنیان

عباس

الن چری

آموزشی

عباسعلی

پور صفری

آموزشی

محسن

الیکاهی

آموزشی

سیدحسین

کیائی  مزدارانی

آموزشی

قاسم

ساده  وند

آموزشی

فرح

صابری راد

آموزشی

امیر

صالحی شهرابی

آموزشی

احمد

شریعت  زاده  جنیدی

آموزشی

علی محمد

زمندی

آموزشی

فریده

سنائی  نیکخو

آموزشی

علی  اصغر

خراسانیان  جوادی

آموزشی

اکرم

اردستانی  جوبه

آموزشی

مهناز

بوربورکریمی

آموزشی

صمد

خاکی  داودی

آموزشی

امیر

هژبری

آموزشی-علوم پایه وزیستی

اکبر

هزاوهء  نژاد

آموزشی-علوم پایه وزیستی

عباس

خاوری

آموزشی-علوم پایه وزیستی

عباس

عروجی

آموزشی-علوم پایه وزیستی

زهرا

شیرازی نیا

آموزشی-علوم پایه وزیستی

ابراهیم

حاجی  مزدارانی

آموزشی-علوم پایه وزیستی

عبدالصالح

گودرزی

آموزشی-علوم پایه وزیستی

عباس

بوربور

آموزشی-علوم پایه وزیستی

علیرضا

ندیمی

آموزشی-علوم پایه وزیستی

خدیجه

کمیزی

آموزشی-علوم پایه وزیستی

زهرا

محبان

آموزشی-علوم پایه وزیستی

فاطمه

سلمانی

پردیس قرچک

محمد

نصیرزاده تخمشلو

پردیس قرچک

سیامک

سالاری

پردیس قرچک

اعظم السادات

ساداتی

پردیس قرچک

مونا

پرچ

پردیس قرچک

لیلا

شایان  فر

پردیس قرچک

حسن

کشمیر

پردیس قرچک

محمد باقر

مزدارانی

پردیس قرچک

امیرمحمد

نوری اقدم

پردیس قرچک

سیدحسن

مدنی

پردیس قرچک

کامران

هوشمند مقدم

پردیس قرچک

رحیم

سیفی مهره

پردیس کشاورزی

سیدهاشم

زواره

پردیس کشاورزی

علی مراد

احمدی کیا

پردیس کشاورزی

یوسف

حسینی

پردیس کشاورزی

احمد

عسگری

پردیس کشاورزی

عبدالله

عزیزی

پردیس کشاورزی

سهیلا

منصوری

پردیس کشاورزی

علی

جعفری زاده

پردیس کشاورزی

بی  بی  نساء

محسن  آبادی فراهانی

پردیس کشاورزی

صغری

خوشابی

پردیس کشاورزی

محمدعلی

مؤیدی

پردیس کشاورزی

سیدجواد

طباطبائی  مجد

پردیس کشاورزی

وحید

عرب حلوائی

پردیس کشاورزی

علی  رضا

منشی  زاده

پردیس کشاورزی

محمدرضا

رحمتی  شوکی

پردیس کشاورزی

میکائیل

رحمانی  شمس

پردیس کشاورزی

شیوا

حاجی  مزدارانی

پردیس کشاورزی

سعید

مقصودی

پردیس کشاورزی

صفر

عطا اللهی  محمدآباد

پردیس کشاورزی

فاطمه

لطف  پور

پردیس کشاورزی

قاسم

شهرابی مهبادی محمدی

پردیس کشاورزی

خدیجه

رکابی

پردیس کشاورزی

حسین

نصیری

پردیس کشاورزی

معصومه

کریمی  دوست

پردیس کشاورزی

محبوبه

حسینی  جعفری

پردیس کشاورزی

فرامرز

تاجیک  خاوه

پردیس کشاورزی

احمد

ذاکری محمدآبادی

پردیس کشاورزی

بهجت  السادات

طبائی

پردیس کشاورزی

عصمت

میرزائی

پردیس کشاورزی

منوچهر

مرادی

پردیس کشاورزی

ناصر

احمدی

پردیس کشاورزی

ملیحه

خوشکامیان

پردیس کشاورزی

فاطمه  سادات

حسینی

پردیس کشاورزی

ابوالفضل

تاجیک

پردیس کشاورزی

فرودعلی

خزائی

پردیس کشاورزی

فهیمه

رشیدی قبچاق

پردیس کشاورزی

حسن

سیل سپور

پردیس کشاورزی

علیرضا

عیدیان

حراست

بهرام

میرزایی

حراست

صابر

منصوری

حراست

حامد

بوربور

حراست

صادق

اسلام جو

حراست

محمدعلی

داودی فرد

حراست - انتظامات

حسین

نائیجی

حراست - انتظامات

علی

حسین پور

حراست - انتظامات

جواد

عظیمی  نیک

حراست - انتظامات

حسن

هداوند

حراست - انتظامات

معصومه

کتی

حراست - انتظامات

عیدی محمد

کچوئی

حراست - انتظامات

حمید

منصوری

حراست - انتظامات

ابراهیم

سنگ سفیدی

حراست - انتظامات

قاسم

علی دوستی

حراست - انتظامات

فرهاد

تهمتن  مقدم  بازقلعه

حراست - انتظامات

ولی  اله

تاجیک  عباسی

حراست - انتظامات

علی  اکبر

شاهسون

حراست - انتظامات

قاسم

مرادی

حراست - انتظامات

علی

محریزی

حراست - انتظامات

تقی

مرادی

حراست - انتظامات

نور محمد

هداوند خانی

حراست - انتظامات

میرجواد

سیدی

حراست - انتظامات

امیر

خوش آبی

حراست - انتظامات

رحیم

محسن  زاده  بجندی

حراست - انتظامات

محمودرضا

فرح  انگیز

حراست - انتظامات

کریم

خادمی  راد

حراست - انتظامات

جان  محمد

محمدی

حراست - انتظامات

قاسم

یافتیان

حراست - انتظامات

مجید

عرب  سلمانی

حراست - انتظامات

زهرا

زارع  ماسینی

حراست - انتظامات

اعظم

خلجی

حراست - انتظامات

حمید

کریمی منش

حراست - انتظامات

نرگس

هداوندنجفی

حراست - انتظامات

نصرتعلی

حسین  زاده

حراست - انتظامات

غلامعلی

عامری

حراست - انتظامات

موسی

بدری کچل  آباد

حراست - انتظامات

طاهره

میر آخوری

حراست - انتظامات

محسن

محمدیان

حراست - انتظامات

علیرضا

هداوند

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مهدی

عباسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

علی

افشاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

احمد

اردستانیان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مریم

خسروی میرزائی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اصغر

عباسی  فرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حسین

تاجیک  ایجدانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

منظر

شیخی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مهدی

شصتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فرشته

بوربور حسین  بیگی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

محمد

باقری کیا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

لیلا

مه  آبادی

ریاست

بهرام

میرزایی

ریاست

محمود

خراسانی

ریاست

جعفر

مهدی پور قاضی

ریاست

صادق

حق شناس بسته دیمی

ریاست

سیداحمد

حسینی

ریاست

علی

بختیاری

ریاست

محمد جواد

فخری داریان

ریاست

مهدی

هاشمی  دمنه

ریاست

بهروز

یزدانی  زاده

ریاست

سید حسین

طالبی

ریاست

فرهاد

عرب سلمانی

ریاست

جواد

مهاجر

ریاست - روابط عمومی

شهاب

زارع

ریاست - قرچک

علی

سهرابی

سما

فرزانه

جنیدی جعفری

عمرانی

مصطفی

عطایی

عمرانی

ابراهیم

اعتصامی

عمرانی

حسن

اردستانی

عمرانی

زهرا

اردستانیان  کاغذی

عمرانی

علی

جعفری

عمرانی

محمدامین

احمدی پویا

عمرانی

محمدرضا

گودرزی

عمرانی

اصغر

رحمیان

عمرانی

حجت  اله

قربانعلی

عمرانی

محسن

علیدوستی

عمرانی

محمد

کولیوند

عمرانی

محمد

مهری

عمرانی

رضا

دائمی

عمرانی

محمد جواد

انارکی کردی

عمرانی

صید حسن

حسن پور

عمرانی

عبدالله

هداوند پور

فرهنگی

سیده  صدیقه

غربتیان  واحد

فرهنگی

ولی  اله

بلوچی

فرهنگی

اکرم

بروجردی

فرهنگی

فرشته

ولیخانی

فرهنگی

سید هادی

محمدی جنگلی

مالی

ابوالفضل

دانشیان

مالی

سیدحسن

ضیائی

مالی

احمد

کمیزی

مالی

حسین

صادقی

مالی

قاسم

علی  اکبری

مالی

جلال

حلوائی

مالی

میترا

کهنگی

مالی

فاطمه

شاه حسینی

مالی

احمدرضا

نسیمی

مالی

فرزاد

فرازمند

مالی

سمیه

آشوری

مالی - صندوق رفاه

مولود

سنگینان

مالی - صندوق رفاه

الهه

شریفی  نژاد

معاونت پژوهش و فناوری

حبیب  اله

عطابخش

معاونت پژوهش و فناوری

محمدرضا

میرزائی

معاونت پژوهش و فناوری

احمد

طزری

معاونت پژوهش و فناوری

رقیه

کریمی

معاونت پژوهش و فناوری

اکرم

جعفری

معاونت پژوهش و فناوری

محمد

عرب  سلمانی

معاونت پژوهش و فناوری

غلامرضا

بن

معاونت پژوهش و فناوری

مجید

راندی

معاونت پژوهش و فناوری

ولی  اله

کارخانه  یوسفی

معاونت پژوهش و فناوری

مجتبی

شیرازی

معاونت پژوهش و فناوری

محمد

بیدگلی

معاونت پژوهش و فناوری

سعید

غلامی

معاونت پژوهش و فناوری

محمدعلی

حیدری

معاونت پژوهش و فناوری

زهرا

کریمی  دوست

معاونت پژوهش و فناوری

شهناز

آبیل  خو

معاونت پژوهش و فناوری

علیرضا

همدانی

معاونت پژوهش و فناوری

مصطفی

فضائلی

معاونت پژوهش و فناوری

حسن

شاد

معاونت پژوهش و فناوری

احمد

ابوالقاسمی

معاونت پژوهش و فناوری

محمد

ظاهری

معاونت پژوهش و فناوری

مریم

لرنی

معاونت پژوهش و فناوری

فاطمه

عرب  عامری

معاونت پژوهش و فناوری

یوسف

حیدری

معاونت پژوهش و فناوری

رضوان

شاه سواری

معاونت دانشجویی

نوشین

مولائی  تبریز

معاونت دانشجویی

احمد

حقدادی نیاز آبادی

معاونت دانشجویی

حسن

علی زاده  دهنوی

معاونت دانشجویی

محمدرضا

دهقانی

معاونت دانشجویی

حسین

نجفی

معاونت دانشجویی

عهدیه

فاضلی

معاونت دانشجویی

فخرالدین

اعظمی

معاونت دانشجویی

سید کریم

موسوی

معاونت دانشجویی

غلامرضا

سوری

معاونت دانشجویی

فاطمه

خدام

معاونت دانشجویی

مریم

بخشی

معاونت دانشجویی

رضا

هداوند

معاونت دانشجویی

پرستو

رضائی

معاونت دانشجویی

سیدمحسن

موسوی

معاونت دانشجویی

مریم

قدرتی

معاونت دانشجویی

علی

تاجیک  نوروزی

معاونت دانشجویی

فضل  اله

عزیزوکیلی

معاونت دانشجویی

هایده

محمد حسینی

معاونت دانشجویی

مریم

شیبانی

معاونت علوم پزشکی

مرجان

رستگار

معاونت علوم پزشکی

اعظم

علی  کائی

معاونت علوم پزشکی

شهلا

محمدحسینی

معاونت علوم پزشکی

لیلا

رنجبرگرمستانی

معاونت علوم پزشکی

زهرا

تیموری

معاونت علوم پزشکی

سعیده

گروسی

معاونت علوم پزشکی

زهرا

بابائی