دانشکده ها

هزینه های همایش:

 

ثبت نام در کنفرانس و ارسال مقاله اول                100 هزار تومان

 

هزینه ارسال هر مقاله اضافه                                50 هزار تومان