نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم خام پروپوزال کمیته اخلاق زیست پزشکی در حوزه مربوط به آزمودنی های انسانی و حیوانی
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال ۹۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برتر سال ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی
فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاهی
نظرسنجی از مدرسین دوره آموزشی
نظرسنجی از شرکت کنندگان پیرامون برنامه آموزشی
نشست کارگروه های تخصصی آموزش های کاربردی
نحوه سازماندهی واحدها و مراکز آموزشی
موافقت نامه اعطای جایزه تجاری
مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی
مجوز برگزاری دوره آزاداندیشی دینی
مبارزه با مواد مخدر
فرم ش۱-درخواست برگزاری دوره
فراخوان بنیاد نخبگان ریاست جمهوری
طرح جامع آموزش مدیران
شیوه نامه فعالیت اقتصادی در حوزه های مختلف
شیوه نامه حمایت از موسسه دانش بنیان
شیوه نامه تشکیل قطبهای علمی
شورای هدایت و نظارت بر دانش بنیان
شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه