نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آئین نامه طرح های پژوهشی
آموزش های کاربردی بین المللی
آیین نامه ایمنی کارگاه های آموزشی و پژوهشی
آیین نامه تامین خسارت حوادث دانشجویی
آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله آیین نامه شماره ۷۳۲۸۹۹۶ مورخ ۹۳۲۱۵
آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در واحدهای دانشگاهی
آیین نامه حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی کارگاهی
آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاههای آموزشی داخلی و خارجی
آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه نقل و انتقالات
اختصاص کد شناسه تدریس به اعضای هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت و مدرسین حق التدریس
استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای بخشنامه شماره ۷۳۲۶۸۵۵۹ مورخ ۹۲۸۱۲
استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه ها
استفاده از ظرفیت ها و امکانات واحدهای دانشگاهی در تابستان
استفاده بهینه از ظرفیت مجاز اساتید در راهنما و مشاور
استقرار شرکت های دانش بنیان در واحد دانشگاه آزاد اسلامی
اصلاحیه بخشنامه افزایش حق الزحمه مدرسان
اعتباربخشی به گواهینامه های آموزشی