ساختمانها و محوطه دانشگاه

۱۹ تیر ۱۳۹۶ ۴۰
فضای سبز
فضای سبز/ محوطه سلف دانشجویی
فضای سبز/ محوطه جلوی علوم پایه
ساختمان علوم پایه
ساختمان مجتمع آزمایشگاهی رازی
علوم پایه / ساختمان امام خمینی (ره)
ساختمان علوم پایه / امام خمینی (ره)
سر در دانشگاه
ساختمان مجتمع آزمایشگاهی رازی
دانشکده علوم پزشکی
دانشکده علوم پزشکی
خوابگاه خواهران
ساختمان پژوهشکده کشاورزی
محوطه / آلاچیق
مجتمع ورزشی
مسجد امام جعفر صادق(ع)
مجموعه استخر و سونا شهید جعفر اردستانی
دانشکده عالی سما / رسالت
آموزشکده عالی سما / قلعه سین
ساختمان آموزشی فارابی
جاده سلامتی
مسیر ساختمان فارابی
ساختمان دانشکده علوم انسانی
نمای ورودیِ  دانشگاه
سر در اصلی
پارکینگ دانشجویی با ظرفیت ۲۰۰۰ خودرو
خیابان مرکزی واحد
پیاده رو دانشجویی/سایه بان
خیابان منتهی به مجموعه ورزشی و استخر / طول ۱کیلومتر
آب نما
سر در ورود خودرو کارکنان و اعضای هیأت علمی
نمای ورودی پردیس ورامین
سر در ورودی پردیس ورامین/دانشکده تحصیلات تکمیلی و کشاورزی
ساختمان آموزشی D/پردیس ورامین
بوفه دانشجویی /پردیس ورامین
ساختمان مرکز تحقیقات و فن آوری نوین / پردیس ورامین
ساختمان آموزشی A / پردیس ورامین
فضای سبز / پردیس ورامین
ساختمان اداری / پردیس ورامین