دانشجویان محترم خانواده شاهدوایثارگرواحد ورامین پیشوا وقرچک

۱۰ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۳ کد : ۳۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۹۸

اطلاعیه مهم

 

آندسته ازدانشجویان محترم خانواده شاهدوایثارگرواحد ورامین پیشوا وقرچک باشرایط:

ــ رزمنده (حداقل 6ماه سابقه حضوردرجبهه) وفرزندوهمسرآنان

 ــ جانبازان زیر25 درصد وفرزندوهمسرآنان

ــ برادروخواهرشهیدوپدرومادرشهید

هرچه سریعتروحداکثرتاتاریخ 15 اسفندماه 94 نسبت به تکمیل فرم بانک اطلاعاتی وعضویت درستادشاهدوایثارگر اقدام نمایند. شایان ذکر است اقدام دراین زمینه برای دانشجویان مشمول شرایط فوق، الزامی می باشد.

شماره تماس مدیرامورشاهدوایثارگران (آقای مهدی پور) : 36735467

آدرس دفترستادشاهدوایثارگر واحد:

مجتمع پیشوا ـ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ـ طبقه سوم


نظر شما :