آگهی مناقصه عمومی

۰۲ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱ کد : ۴۳۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۴۶۵

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی خود را در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان انتشار آگهی به مدت 10 روز با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200000 ریال به شماره حساب 0219234396001 نزد بانک ملی شعبه مرکزی ورامین با شناسه پرداخت 3561 جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت به نشانی: پیشوا- شهرک نقش جهان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا- دفتر حقوقی مراجعه نمایند بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن02136735466 تماس حاصل نمایند.
کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا


( ۸ )

نظر شما :