آگهی مزایده عمومی (نوبت سوم)

۱۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۱ کد : ۴۹۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۸۷

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا در نظر دارد مکانهای استیجاری ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاصی که دارای سابقه در زمینه های مذکور می باشند دعوت می شود از زمان انتشار آگهی به مدت 10 روز با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/200 ریال به شماره حساب 0219234396001 نزد بانک ملی شعبه مرکزی ورامین با شناسه پرداخت 3561 جهت دریافت اسناد، بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت به نشانی: پیشوا- شهرک نقش جهان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا- دفتر حقوقی مراجعه نمایند. بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن02136735466 تماس حاصل نمایند.

1-بوفه مجتمع پیشوا

2-بوفه پردیس کشاورزی ورامین

3-بوفه آموزشکده سما ورامین

4-محل تکثیر دانشجویی مجتمع پیشوا

5-محل تکثیر دانشجویی پردیس کشاورزی ورامین

6-محل تکثیر دانشجویی آموزشکده سما ورامین

7-محل باشگاه سوارکاری مجتمع پیشوا

8-کارواش مجتمع پیشوا

 

 


( ۱ )

نظر شما :