معرفی ایمیل اداره امتحانات

۰۷ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۱ کد : ۶۹۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۸۱

دانشجویان گرامی در بازه زمانی پاسخنامه های خود را فقط از طریق سامانه دان بارگذاری نمایند. چنانچه موفق به بارگذاری نشدند، پاسخنامه خود را در همان بازه زمانی، به آدرس ایمیل استاد ارسال نمایند. درصورت بروز مشکل یک نسخه از پاسخنامه خود را نیز در همان بازه زمانی به آدرس ایمیل  اداره امتحانات ورامین_پیشوا
[email protected]
 و برای دانشجویان مرکز قرچک نیز به آدرس ایمیل اداره امتحانات مرکز قرچک
emtehanat[email protected]
ارسال نمایند.

درج نام و نام خانوادگی دانشجو، نام درس و نام استاد در قسمت موضوع ایمیل الزامی است.


( ۴ )

نظر شما :