اخبار تصویری - آرشیو

آکادمی تخصصی والیبال در دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا افتتاح می‌شود
زیر نظر پر افتخارترین مربی والیبال کشور

آکادمی تخصصی والیبال در دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا افتتاح می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا و قرچک از افتتاح آکادمی تخصصی والیبال زیرنظر و هدایت مستقیم پرافتخارترین مربی والیبال کشور در این دانشگاه در آینده نزدیک خبر داد.

ادامه مطلب