اخبار دانشگاه - آرشیو

ارتقاء دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا به دانشکده علوم پزشکی

سرپرست واحد ورامین-پیشوا از موافقت شورای گسترش رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با ارتقاء دانشکده پرستاری و مامایی واحد ورامین-پیشوا به دانشکده علوم‌پزشکی خبرداد.

ادامه مطلب