تاریخچه تاسیس دانشگاه

دانشگاه آزد اسلامی واحد ورامین – پیشوا در هفتم مرداد سال 1364 ، با همت و تلاش وحمایت مسئولین وقت با کمترین امکانات افتتاح گردید و خوشبختانه علی رغم کاستی ها و سختی ها اکنون پس از گذشت 30 سال با تلاش استادان ، دانشجویان وکارکنان دانشگاه ، در مسیر و روند پیشرفت گام نهاده است. در حال حاضر این واحد با جامع دارای 5 دانشکده کشاورزی، مامایی و پرستاری ،ادبیات و علوم انسانی ، علوم پایه وعلوم زیستی می باشد که در این 5دانشکده بیش از 150رشته درسی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا پذیرای بیش از 15000 نفر از دانشجویان کشور می باشد . این واحد با 350 کارمند و650 اعضای هیئت علمی و حق التدریس و150 هکتار فضاهای آموزشی وپژوهشی ، واحد ورامین – پیشوا را در زمره بهترین واحد های دانشگاهی کشور قرار داده است . امید است با اتکا به خداوند منان و با سعی و کوشش دلسوزانه همکاران و معاونت های فعال این دانشگاه و با نظارت ریاست محترم واحد و حمایتهای مسئولین منطقه در آینده نزدیک شاهد استمرار موفقیت های این واحد جامع دانشگاهی باشیم