آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتریپایان نامه ها
فرم خام پروپوزالپایان نامه ها
تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگانآئین نامه های پژوهشی
درج نام مشاور صنعتی در مقاله های مستخرجآئین نامه های پژوهشی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشیآئین نامه های پژوهشی
صدور مجوز برای اساتید در سایر دانشگاه هاآئین نامه های پژوهشی
نحوه حضور مهمانان خارجی در همایش ها و کنفرانس های بین الملل و یا بازدید از واحدهاآئین نامه های پژوهشی
مجوز درج نام استاد شرکت کننده در کنفرانس به عنوان نفر دومآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاههای آموزشی داخلی و خارجیآئین نامه های پژوهشی
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی- پژوهشیآئین نامه های پژوهشی
سامانه پیشینه پژوهشی ایران داکآئین نامه های پژوهشی
معرفی اعضای کمیته سامانه استانی ساهاآئین نامه های پژوهشی
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجوییآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه ایمنی کارگاه های آموزشی و پژوهشیآئین نامه های پژوهشی
ثبت موضوع در ایران داک و کد رهگیریپایان نامه ها
دفاع پیش از موعدپایان نامه ها
چاپ و انتشار کتابچه ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی کارگاهیآئین نامه های پژوهشی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه مالکیت فکری (معنوی) دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
معافیت تمدید شهریه دوره دکتریآئین نامه های پژوهشی