آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه نقل و انتقالاتفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
بخشنامه تغییر تعرفه صدور مدارک المثنیفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
بخشنامه سنوات ارفاقی مشمولانفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
بیمه حوادث اتباع خارجیفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
بخشنامه ازدواج دانشجوییفرم ها و آئین نامه های فرهنگی
بخشنامه اعتکاففرم ها و آئین نامه های فرهنگی
بخشنامه برگزاری اردوهای دانشجویی و اساتید و کارکنانفرم ها و آئین نامه های فرهنگی
فرم درخواست تشویقی مقالاتفرم های پژوهشی
فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاهیفرم های پژوهشی
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیدهفرم های پژوهشی
فهرست کنفرانس های بین المللی خارج از کشورآئین نامه های پژوهشی
متمم بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشورآئین نامه های پژوهشی
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در واحدهای دانشگاهیآئین نامه های پژوهشی
استقرار شرکت های دانش بنیان در واحد دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
مجموعه قوانین و مقررات حوزه معاونت پژوهشیآئین نامه های پژوهشی
بخشنامه حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایرانآئین نامه های پژوهشی
معافیت تمدید شهریه دوره دکتریآئین نامه های پژوهشی