آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
برگ درخواست تکثیر اداریفرم ها و آئین نامه های اداری و مالی
برگ درخواست خودروفرم ها و آئین نامه های اداری و مالی
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی با همکاری واحد الکترونیکی دانشگاهآئین نامه ها و بخشنامه ها
برگه ماموریت ساعتیفرم ها و آئین نامه های اداری و مالی
برگه مرخصی روزانهفرم ها و آئین نامه های اداری و مالی
برگه مرخصی ساعتیفرم ها و آئین نامه های اداری و مالی
برون سازمانی سماآئین نامه ها و بخشنامه ها
بیمه حوادث اتباع خارجیفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیدهفرم های پژوهشی
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برتر سال ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال ۹۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایرانآئین نامه های پژوهشی
تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
تدوین برنامه راهبردیآئین نامه ها و بخشنامه ها
تدوین تقویم آموزش های کوتاه مدت سال ۱۳۹۵آئین نامه ها و بخشنامه ها
تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگانآئین نامه های پژوهشی
تفاهم نامه انجمن های علمیآئین نامه ها و بخشنامه ها
ثبت موضوع در ایران داک و کد رهگیریپایان نامه ها
جبران کسری موظفی اعضای هیات علمی از طریق تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
چاپ و انتشار کتابچه ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهیآئین نامه های پژوهشی