آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ساماندهی امور داوری پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری حرفه‌ای ۲۳۷۶۶-۷۰پایان نامه ها
روش ارزیابی کیفی رساله‌های دکتری تخصصی ۲۳۷۶۷-۷۰پایان نامه ها
روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان‌‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشدپایان نامه ها
حمایت از پایان نامه و رساله ارشد و دکتریپایان نامه ها
شرایط مقالات مستخرج از پایان نامه هاپایان نامه ها
صدور مجوز دفاع برخی از رشته‌های خاص علوم انسانیپایان نامه ها
استفاده بهینه از ظرفیت مجاز اساتید در راهنما و مشاورپایان نامه ها
استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه هاپایان نامه ها
مقالات استخراج شده کارشناسی ارشدپایان نامه ها
دفاع پیش از موعدپایان نامه ها
ثبت موضوع در ایران داک و کد رهگیریپایان نامه ها
فرم خام پروپوزالپایان نامه ها
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتریپایان نامه ها
فرمهای تشکیل پروندهفرم های پروپوزال و پایان نامه
فرمهای پیش از دفاعفرم های پروپوزال و پایان نامه
بخشنامه تعهد ارائه مقالهطرح های پژوهشی
قرارداد اجرای طرح پژوهشیطرح های پژوهشی
آئین نامه طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
فرم انصراف از تحصیلفرم های آموزشی
فرم درخواست آموزشیفرم های آموزشی