آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
صدور مجوز دفاع برخی از رشته‌های خاص علوم انسانیپایان نامه ها
شرایط مقالات مستخرج از پایان نامه هاپایان نامه ها
حمایت از پایان نامه و رساله ارشد و دکتریپایان نامه ها
روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان‌‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشدپایان نامه ها
روش ارزیابی کیفی رساله‌های دکتری تخصصی ۲۳۷۶۷-۷۰پایان نامه ها
ساماندهی امور داوری پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری حرفه‌ای ۲۳۷۶۶-۷۰پایان نامه ها
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایرانآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه تخفیف شهریه دانشجوییفرم ها و آئین نامه های اداری و مالی
بخشنامه حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
آئین نامه طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
مجموعه قوانین و مقررات حوزه معاونت پژوهشیآئین نامه های پژوهشی
بیمه حوادث اتباع خارجیفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
بخشنامه سنوات ارفاقی مشمولانفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
بخشنامه تغییر تعرفه صدور مدارک المثنیفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
آیین نامه نقل و انتقالاتفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
آیین نامه تامین خسارت حوادث دانشجوییفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
فرم مرخصی تحصیلیفرم های آموزشی
فرم درخواست آموزشیفرم های آموزشی
فرم انصراف از تحصیلفرم های آموزشی
قرارداد اجرای طرح پژوهشیطرح های پژوهشی