آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه تعهد ارائه مقالهطرح های پژوهشی
استقرار شرکت های دانش بنیان در واحد دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در واحدهای دانشگاهیآئین نامه های پژوهشی
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیآئین نامه های پژوهشی
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
متمم بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشورآئین نامه های پژوهشی
فهرست کنفرانس های بین المللی خارج از کشورآئین نامه های پژوهشی
فرم درخواست تشویقی مقالاتفرم های پژوهشی
بخشنامه برگزاری اردوهای دانشجویی و اساتید و کارکنانفرم ها و آئین نامه های فرهنگی
بخشنامه اعتکاففرم ها و آئین نامه های فرهنگی
بخشنامه ازدواج دانشجوییفرم ها و آئین نامه های فرهنگی
نحوه تاثیر امتیازات مندرج در دستورالعمل صدور مجوز تدریس اساتید درس وصیت نامه در ارتقاء اعضای هیات علمیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
مجاز بودن ادامه تحصیل مربیان در شبکه بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
اختصاص کد شناسه تدریس به اعضای هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت و مدرسین حق التدریسفرم ها و آئین نامه های آموزشی
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها بخشنامه شماره ۷۳۲۹۹۹۲۰ مورخ ۹۲۹۹پایان نامه ها
نگارش پایان نامه و رساله بخشنامه شماره ۷۰۱۴۳۷۹ مورخ ۹۴۳۵پایان نامه ها
مهلت دفاع از پایان نامه بخشنامه شماره۷۰۵۲۶۹۴ مورخ ۹۴۷۲۲پایان نامه ها
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله آیین نامه شماره ۷۳۲۸۹۹۶ مورخ ۹۳۲۱۵پایان نامه ها