آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۴۱ تا ۱۵۹ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه حمایت از موسسه دانش بنیانآئین نامه ها و بخشنامه ها
شیوه نامه فعالیت اقتصادی در حوزه های مختلفآئین نامه ها و بخشنامه ها
طرح جامع آموزش مدیرانآئین نامه ها و بخشنامه ها
فراخوان بنیاد نخبگان ریاست جمهوریآئین نامه ها و بخشنامه ها
فرم ش۱-درخواست برگزاری دورهآئین نامه ها و بخشنامه ها
مبارزه با مواد مخدرآئین نامه ها و بخشنامه ها
مجوز برگزاری دوره آزاداندیشی دینیآئین نامه ها و بخشنامه ها
مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقیآئین نامه ها و بخشنامه ها
موافقت نامه اعطای جایزه تجاریآئین نامه ها و بخشنامه ها
نحوه سازماندهی واحدها و مراکز آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نشست کارگروه های تخصصی آموزش های کاربردیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نظرسنجی از شرکت کنندگان پیرامون برنامه آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نظرسنجی از مدرسین دوره آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
۱- روندکلی ثبت نام در پژوهشیار و پایششیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۲- توصیه ها قبل از ثبت نام در پژوهشیارشیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۳- استعلام و ثبت عنوان پایان نامه در ایرانداکتشیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۴- ثبت نام در سامانه پژوهشیارشیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۵- ثبت نام در پایششیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۶- ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیارشیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش