آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها بخشنامه شماره ۷۳۲۹۹۹۲۰ مورخ ۹۲۹۹پایان نامه ها
نگارش پایان نامه و رساله بخشنامه شماره ۷۰۱۴۳۷۹ مورخ ۹۴۳۵پایان نامه ها
نظرسنجی از مدرسین دوره آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نظرسنجی از شرکت کنندگان پیرامون برنامه آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نشست کارگروه های تخصصی آموزش های کاربردیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نحوه سازماندهی واحدها و مراکز آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نحوه حضور مهمانان خارجی در همایش ها و کنفرانس های بین الملل و یا بازدید از واحدهاآئین نامه های پژوهشی
نحوه جستجوی مجلات نمایه شده در پایگاه های علمی مختلففرم ها و آئین نامه های پژوهشی
نحوه تاثیر امتیازات مندرج در دستورالعمل صدور مجوز تدریس اساتید درس وصیت نامه در ارتقاء اعضای هیات علمیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
موافقت نامه اعطای جایزه تجاریآئین نامه ها و بخشنامه ها
مهلت دفاع از پایان نامه بخشنامه شماره۷۰۵۲۶۹۴ مورخ ۹۴۷۲۲پایان نامه ها
مقالات استخراج شده کارشناسی ارشدپایان نامه ها
معرفی اعضای کمیته سامانه استانی ساهاآئین نامه های پژوهشی
معافیت تمدید شهریه دوره دکتریآئین نامه های پژوهشی
مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقیآئین نامه ها و بخشنامه ها
مجوز درج نام استاد شرکت کننده در کنفرانس به عنوان نفر دومآئین نامه های پژوهشی
مجوز برگزاری دوره آزاداندیشی دینیآئین نامه ها و بخشنامه ها
مجموعه قوانین و مقررات حوزه معاونت پژوهشیآئین نامه های پژوهشی
مجاز بودن ادامه تحصیل مربیان در شبکه بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
متمم بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشورآئین نامه های پژوهشی