آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها بخشنامه شماره ۷۳۲۹۹۹۲۰ مورخ ۹۲۹۹پایان نامه ها
اختصاص کد شناسه تدریس به اعضای هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت و مدرسین حق التدریسفرم ها و آئین نامه های آموزشی
آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
مجاز بودن ادامه تحصیل مربیان در شبکه بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
نحوه تاثیر امتیازات مندرج در دستورالعمل صدور مجوز تدریس اساتید درس وصیت نامه در ارتقاء اعضای هیات علمیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
بخشنامه ازدواج دانشجوییفرم ها و آئین نامه های فرهنگی
بخشنامه اعتکاففرم ها و آئین نامه های فرهنگی
بخشنامه برگزاری اردوهای دانشجویی و اساتید و کارکنانفرم ها و آئین نامه های فرهنگی
فرم درخواست تشویقی مقالاتفرم های پژوهشی
فهرست کنفرانس های بین المللی خارج از کشورآئین نامه های پژوهشی
متمم بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشورآئین نامه های پژوهشی
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در واحدهای دانشگاهیآئین نامه های پژوهشی
استقرار شرکت های دانش بنیان در واحد دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
بخشنامه تعهد ارائه مقالهطرح های پژوهشی
قرارداد اجرای طرح پژوهشیطرح های پژوهشی
فرم انصراف از تحصیلفرم های آموزشی
فرم درخواست آموزشیفرم های آموزشی