آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فراخوان بنیاد نخبگان ریاست جمهوریآئین نامه ها و بخشنامه ها
فرم ش۱-درخواست برگزاری دورهآئین نامه ها و بخشنامه ها
مبارزه با مواد مخدرآئین نامه ها و بخشنامه ها
مجوز برگزاری دوره آزاداندیشی دینیآئین نامه ها و بخشنامه ها
مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقیآئین نامه ها و بخشنامه ها
موافقت نامه اعطای جایزه تجاریآئین نامه ها و بخشنامه ها
نحوه سازماندهی واحدها و مراکز آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نشست کارگروه های تخصصی آموزش های کاربردیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نظرسنجی از شرکت کنندگان پیرامون برنامه آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نظرسنجی از مدرسین دوره آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاهیفرم های پژوهشی
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برتر سال ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال ۹۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
فرم خام پروپوزال کمیته اخلاق زیست پزشکی در حوزه مربوط به آزمودنی های انسانی و حیوانیفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
فایل رزومه اعضای هیأت علمی (فارسی)فرم ها و آئین نامه های پژوهشی
فایل رزومه اعضای هیأت علمی (انگلیسی)فرم ها و آئین نامه های پژوهشی
فرمهای تشکیل پروندهفرم های پروپوزال و پایان نامه
فرمهای پیش از دفاعفرم های پروپوزال و پایان نامه
فرم خام پروپوزالپایان نامه ها
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیدهفرم های پژوهشی