آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برتر سال ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده سال ۹۶ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
فرم خام پروپوزال کمیته اخلاق زیست پزشکی در حوزه مربوط به آزمودنی های انسانی و حیوانیفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
فایل رزومه اعضای هیأت علمی (فارسی)فرم ها و آئین نامه های پژوهشی
فایل رزومه اعضای هیأت علمی (انگلیسی)فرم ها و آئین نامه های پژوهشی
فرمهای تهیه پروپوزال، تنظیم و نگارش رساله و جلسه دفاع دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
فرمهای مورد نیاز برای دفاع دانشجویان کارشناسی ارشدفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه دفاع و پیش دفاع دانشجویان دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
حضور آنلاین استاد راهنما در جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
حضور آنلاین هیات تخصصی در جلسه پیشدفاع دانشجویان دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
حضور در جلسه پیش دفاع دکتری-دانشجویانفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
دستورالعمل پیش دفاع دانشجویان دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
نحوه جستجوی مجلات نمایه شده در پایگاه های علمی مختلففرم ها و آئین نامه های پژوهشی
فرم شماره ۷فرم ها و آئین نامه های پژوهشی
فهرست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاد شهریور ۹۹فرم ها و آئین نامه های پژوهشی
اختصاص کد شناسه تدریس به اعضای هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت و مدرسین حق التدریسفرم ها و آئین نامه های آموزشی
آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
مجاز بودن ادامه تحصیل مربیان در شبکه بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
نحوه تاثیر امتیازات مندرج در دستورالعمل صدور مجوز تدریس اساتید درس وصیت نامه در ارتقاء اعضای هیات علمیفرم ها و آئین نامه های آموزشی