آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۴۱ تا ۱۵۹ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتریپایان نامه ها
۱- روندکلی ثبت نام در پژوهشیار و پایششیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۲- توصیه ها قبل از ثبت نام در پژوهشیارشیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۳- استعلام و ثبت عنوان پایان نامه در ایرانداکتشیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۴- ثبت نام در سامانه پژوهشیارشیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۵- ثبت نام در پایششیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۶- ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیارشیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
فرمهای تهیه پروپوزال، تنظیم و نگارش رساله و جلسه دفاع دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
راهنمای آموزش مجازی اساتیدفرم ها و آئین نامه های آموزشی
راهنمای آموزش مجازی دانشجویانفرم ها و آئین نامه های آموزشی
فرمهای مورد نیاز برای دفاع دانشجویان کارشناسی ارشدفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه دفاع و پیش دفاع دانشجویان دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
حضور آنلاین استاد راهنما در جلسه پیش دفاع دانشجویان دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
حضور آنلاین هیات تخصصی در جلسه پیشدفاع دانشجویان دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
حضور در جلسه پیش دفاع دکتری-دانشجویانفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
دستورالعمل پیش دفاع دانشجویان دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
نحوه جستجوی مجلات نمایه شده در پایگاه های علمی مختلففرم ها و آئین نامه های پژوهشی
فرم شماره ۷فرم ها و آئین نامه های پژوهشی
فهرست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاد شهریور ۹۹فرم ها و آئین نامه های پژوهشی