آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
۱- روندکلی ثبت نام در پژوهشیار و پایششیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۲- توصیه ها قبل از ثبت نام در پژوهشیارشیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۳- استعلام و ثبت عنوان پایان نامه در ایرانداکتشیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۴- ثبت نام در سامانه پژوهشیارشیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۵- ثبت نام در پایششیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
۶- ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیارشیوه ثبت نام در پژوهشیار و پایش
آئین نامه طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
آموزش های کاربردی بین المللیآئین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه ایمنی کارگاه های آموزشی و پژوهشیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه تامین خسارت حوادث دانشجوییفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
آیین نامه تخفیف شهریه دانشجوییفرم ها و آئین نامه های اداری و مالی
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله آیین نامه شماره ۷۳۲۸۹۹۶ مورخ ۹۳۲۱۵پایان نامه ها
آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در واحدهای دانشگاهیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی کارگاهیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه دفاع و پیش دفاع دانشجویان دکتریفرم ها و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاههای آموزشی داخلی و خارجیآئین نامه های پژوهشی
آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتریپایان نامه ها
آیین نامه نقل و انتقالاتفرم ها و آئین نامه های دانشجویی