آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اختصاص کد شناسه تدریس به اعضای هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت و مدرسین حق التدریسفرم ها و آئین نامه های آموزشی
استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای بخشنامه شماره ۷۳۲۶۸۵۵۹ مورخ ۹۲۸۱۲پایان نامه ها
استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه هاپایان نامه ها
استفاده از ظرفیت ها و امکانات واحدهای دانشگاهی در تابستانآئین نامه ها و بخشنامه ها
استفاده بهینه از ظرفیت مجاز اساتید در راهنما و مشاورپایان نامه ها
استقرار شرکت های دانش بنیان در واحد دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
اصلاحیه بخشنامه افزایش حق الزحمه مدرسانآئین نامه ها و بخشنامه ها
اعتباربخشی به گواهینامه های آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
افتتاح حساب بانکی مجزا برای درآمدهای دوره های برون سازمانیآئین نامه ها و بخشنامه ها
انجمن های علمیآئین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه ازدواج دانشجوییفرم ها و آئین نامه های فرهنگی
بخشنامه اعتکاففرم ها و آئین نامه های فرهنگی
بخشنامه افزایش حق الزحمه سال ۹۵آئین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه برگزاری اردوهای دانشجویی و اساتید و کارکنانفرم ها و آئین نامه های فرهنگی
بخشنامه تعهد ارائه مقالهطرح های پژوهشی
بخشنامه تغییر تعرفه صدور مدارک المثنیفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
بخشنامه حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی
بخشنامه سنوات ارفاقی مشمولانفرم ها و آئین نامه های دانشجویی
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیآئین نامه های پژوهشی
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه های پژوهشی