آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۴۱ تا ۱۵۹ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مجاز بودن ادامه تحصیل مربیان در شبکه بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
مجموعه قوانین و مقررات حوزه معاونت پژوهشیآئین نامه های پژوهشی
مجوز برگزاری دوره آزاداندیشی دینیآئین نامه ها و بخشنامه ها
مجوز درج نام استاد شرکت کننده در کنفرانس به عنوان نفر دومآئین نامه های پژوهشی
مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقیآئین نامه ها و بخشنامه ها
معافیت تمدید شهریه دوره دکتریآئین نامه های پژوهشی
معرفی اعضای کمیته سامانه استانی ساهاآئین نامه های پژوهشی
مقالات استخراج شده کارشناسی ارشدپایان نامه ها
مهلت دفاع از پایان نامه بخشنامه شماره۷۰۵۲۶۹۴ مورخ ۹۴۷۲۲پایان نامه ها
موافقت نامه اعطای جایزه تجاریآئین نامه ها و بخشنامه ها
نحوه تاثیر امتیازات مندرج در دستورالعمل صدور مجوز تدریس اساتید درس وصیت نامه در ارتقاء اعضای هیات علمیفرم ها و آئین نامه های آموزشی
نحوه جستجوی مجلات نمایه شده در پایگاه های علمی مختلففرم ها و آئین نامه های پژوهشی
نحوه حضور مهمانان خارجی در همایش ها و کنفرانس های بین الملل و یا بازدید از واحدهاآئین نامه های پژوهشی
نحوه سازماندهی واحدها و مراکز آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نشست کارگروه های تخصصی آموزش های کاربردیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نظرسنجی از شرکت کنندگان پیرامون برنامه آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نظرسنجی از مدرسین دوره آموزشیآئین نامه ها و بخشنامه ها
نگارش پایان نامه و رساله بخشنامه شماره ۷۰۱۴۳۷۹ مورخ ۹۴۳۵پایان نامه ها
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها بخشنامه شماره ۷۳۲۹۹۹۲۰ مورخ ۹۲۹۹پایان نامه ها